המסע המודעות:

מודעות, (Awareness), מודעות אישית, (Self-Awareness), הינה היכולת של האדם להתחבר לעצמיותו:
רגשות, חולשות, מחשבות, צרכים, תשוקות, פחדים;

לזהות אותם בזמן היווצרותם, לבצע הבחנה שכלית, רגשית ואנרגטית, בין התחושה העצמית, לבין הסביבה, החברה, היקום, ואינדיבידואלים אחרים,
באופן המאפשר לאדם להיבדל ולשמור על עצמיותו.

המודעות מאפשרת חיבור נכון לסביבה/לטבע, והבנה/הרגשה של המכלול השלם של סיבה-תוצאה קיומית.
פיתוח מודעות אישית היא שלב בדרך להבניית תפיסה מוסרית אישית כוללת, המאמצת התנהגות ראויה ומוסרית,
שאינה מושפעת מדברי אחרים. המודעות האישית מאפשרת לאדם לשאוב תגמול מעצמו לעצמו ולא להיות תלוי בתגובות ובתגמולים של אחרים.

מודעות היא הרגשה. אישית. משתנה, המאפשרת לאדם להכיר את ייעודו, להתחבר ליעוד הכולל,
ולחיות באיזון והרמוניה נוכח השינויים, הזמניות בהרגשה, והזמניות של החיים.

על המודעות:

מודעות, (Awareness), מודעות אישית, (Self-Awareness), הינה היכולת של האדם להתחבר לעצמיותו:
רגשות, חולשות, מחשבות, צרכים, תשוקות, פחדים; באופן המאפשר לאדם לשמור על עצמיותו.

לזהות אותם עד כמה שניתן בזמן היווצרותם, לבצע הבחנה שכלית, רגשית ואנרגטית, בין עצמנו לסביבה.
בין התחושה שלנו (החיצונית הנתפסת ע"י החושים) , המעורבבות עם התחושות הפיזיות בגוף, אל נוכח המציאות המישתנית, הסביבה, החברה, היקום, ואינדיבידואלים אחרים,

המודעות מאפשרת ביטחון בחיים המישתנים.
המודעות האישית מחייבת חיבור נכון לסביבה/לטבע כדי להבין/להרגיש את חווית המכלול השלם של סיבה-תוצאה קיומית.

פיתוח מודעות אישית היא שלב בדרך להבניית תפיסה מוסרית אישית כוללת, המאמצת התנהגות ראויה ומוסרית, שאינה מושפעת מדברי אחרים. המודעות האישית מאפשרת לאדם לשאוב תגמול מעצמו לעצמו ולא להיות תלוי בתגובות ובתגמולים של אחרים.

מודעות היא הרגשה. אישית. משתנה, המאפשרת לאדם להכיר את ייעודו, להתחבר ליעוד הכולל,
ולחיות באיזון והרמוניה נוכח השינויים, הזמניות בהרגשה, והזמניות של החיים.