מודעות אישית - סדרת הרצאות ושיעורים:

הרצאת מבוא למודעות – מושגי יסוד:
את עולם הרוח והמודעות "ממששים" ומנסים להגדיר עשרות מושגים ומילים המייצגים שיטות/טכניקות, ותבניות התייחסות מעולמות תוכן שונים ומגוונים: אימון לתודעה ומודעות, דת כ"תבנית", והאמונה כמניע, עולם השכל המניע התנהגות, ועולמות התקשור והחוויה הרוחנית המאפשרים את "הרגשת המעבר".

הרצאת הפתיח לעולם המודעות האישית, לצמיחה והתחברות לאחר, לקבוצה, לחברה המאורגנת.
שיח שיעשה סדר במונחים ויאפשר לראות את גבולות הגזרה האפשריים של מפת המושגים באופן המאפשר צמיחה למודעות – הדרך, למסלול, ליעוד, ולמטרה הסופית.
שיח והמחשה של מושגי יסוד: רוח, חומר, גוף, נשמה, העולם הזה, העולם הבא, מסע הנשמה, גלגולים, שחזורים וגורלות, ייעוד ותכלית.

מודעות אישית - תכנים וכותרות לפי הרצאות:

החופש מעבדות והבחירה האישית:

מה המשמעות של להיות אדם חופשי? חופשי ממה? חופשי למה?
שיח מעורר מחשבה על מושגים מעולם האמונה, והבחירה החופשית. מעבדות לחירות המחשבה, העשייה, הכוונה.

כותרות הנושאים:
| עקרון הבחירה החופשית, החופש לבחור – הכל או כלום? | מעבדות לחירות? שחרור ממה? שחרורו למה? | מטרת הקיום האנושית: חי, צומח, דומם ואדם, המטרת להשפיע… למה? | קונספט הגאולה והחורבן – אכזבה, ציפייה וביקורת, | "הגאולה" כהמטרה האינסופית, מול התכלית והייעוד האישי | האגו – אויב או עמית? ה"שיחות העצמיות" | מהות התפילה: הבקשה, התודה. הדרך לקבל שפע. להודות על הטוב כמו על הרע, לבקש הכוונה, לדבר עם הבורא, כיצד? | עקרון השליחות/שליח.

הבריאה והנס -ההתבוננות:

מהות הבריאה/ברירה טבעית – המוות כדבר הבטוח היחיד –למה לי חיים?
שיעור בהתבוננות בטבע, לימוד הענווה מול האינסוף והנתינה ללא תמורה. תהליך היצירה הטבעית וההשתנות המחזורית כמשפיע על חיינו, הרגשתנו והתנהגותנו.

כותרות הנושאים:
| עקרון הבחירה החופשית, החופש לבחור – הכל או כלום? | מעבדות לחירות? שחרור ממה? שחרורו למה? | מטרת הקיום האנושית: חי, צומח, דומם ואדם, המטרת להשפיע… למה? | קונספט הגאולה והחורבן – אכזבה, ציפייה וביקורת, | "הגאולה" כהמטרה האינסופית, מול התכלית והייעוד האישי | האגו – אויב או עמית? ה"שיחות העצמיות" | מהות התפילה: הבקשה, התודה. הדרך לקבל שפע. להודות על הטוב כמו על הרע, לבקש הכוונה, לדבר עם הבורא, כיצד? | עקרון השליחות/שליח.

האנרגיה הלא מוחשית, הרוח:

"להרגיש" את הלא נודע ולרתום את ההבנה כי איננו יודעים דבר כביטחון.
כיצד המוח האנושי החוקר ומחפש תשובות חד-ערכיות מסוגל להכיל עולם רוחני משתנה? כיצד לשנות את דרך העשייה והכוונה כך שיכילו וישתמשו באנרגיה/רוח לטובתנו.

הרצון כמטבע אנרגיה: 2 כוחות בסיסיים (שפה בינארית 0-1) | אנרגיה כיסוד חיים קיומי-יקומי: אנרגיית החיים, רצון לחיות/לחוות/לדעת. | אנרגיה כמושג יחסי, אנרגיה כיסוד חיים, "כחומר" מקשר בין אובייקטים | הבנת האינסוף/נצחי כמושג אנרגטי: נטרול ציר הזמן ומוות | גלגול נשמות כחותמות אנרגיה "היסטורית" (ציר הזמן), | המטריקס כרעיון לחיים חלופיים | יצירת מציאות אלטרנטיבית | ייעוד אישי, קבוצתי | תקשורת אנרגטית: מדיטציה מול מיגרנה | מהו ה- MIND? הרעש ברקע המשבית תקשור, שקט פנימי. | הכסף כמטבע אנרגטית: ההיסטוריה של "הכסף" התמורה, Current כזרימה קבועה | ההבדל בין צדקה לחסד, מעשרות, נתינה/קבלה/אנרגיה בטבע.

הבורא, האלוקות והתפילה האישית:

מהות האלוקות ככוח בלתי מוסבר, הגיוני. הבסיס לאמונה – גבולות הגזרה.
הרצאה מעוררת שאלות ותשובה בתהליך "החזרה בתשובה" האישי של כל אחד ואחד מאתנו. תהליך "השאלה" ותהליך "התשובה".

כותרות הנושאים:
האלוקות כאנרגיה, מושג הקדושה | לקדש את הרגע, ההווה, כיצד? | הקשר לבורא ולבריאה: תהליך ההתפתחות שאינו נגמר | טוב ורע, נכון לא נכון – עולם היחסיות מול רגשות אהבה וחמלה | מהות התפילה, כיצד מתפללים "נכון", הבקשה, התודה שלפני הקבלה | ההבדל בין תפילה למדיטציה | סוד התפילה/מדיטציה – הידיעה/הרגשה שמעבר | אנרגיית החיים: תרגול הנשמה/נשימה – בחינת הרצון מול הצורך. רצון החיים? | המשולש הרב ממדי: אני, הבורא, אתה והשכינה (השוכן) שבינינו.

אמונה ואיזון בחיים משתנים:

כיצד ניתן להשיג איזון בעולם שכל מהותו – הישתנות קבועה?
שיח על המושגים העיקריים בהבנת מהות היחסיות והטבע. שיח המייצר תובנות אישיות המאפשרות איזון בעולם המשתנה

כותרות הנושאים:
| מושג היחסיות +/- והשלם/מושלם | השגת האיזון בטבע, דטרמיניזם מול אקראיות | האבולוציה של הזמן: הזמן כמשתנה קבוע | התייחסות מודעת לעבר, הווה, עתיד | לימוד דרך יגיעה והתנסות רגש/הרגשה, הרגשה, ללא שפיטה, ללא בקרה | הבקשה לדעת, לבינה | מתודת לימוד: חשיבה טורית/מקבילית, לימוד רגשי לטווח ארוך | אפקטיבי ויעיל בתהליך הלימוד, תוכן – הקשר (Content – context) | טעם, טעמים, מרכיבים, מרקם. | מילוי פנימי – השיח עם השכל, השיח עם הנשמה.