מודעות אישית - הרצאת מבוא:

הרצאת מבוא למודעות – מושגי יסוד:
את עולם הרוח והמודעות "ממששים" ומנסים להגדיר עשרות מושגים ומילים המייצגים שיטות/טכניקות, ותבניות התייחסות מעולמות תוכן שונים ומגוונים: אימון לתודעה ומודעות, דת כ"תבנית", והאמונה כמניע, עולם השכל המניע התנהגות, ועולמות התקשור והחוויה הרוחנית המאפשרים את "הרגשת המעבר".

הרצאת הפתיח לעולם המודעות האישית, לצמיחה והתחברות לאחר, לקבוצה, לחברה המאורגנת.
שיח שיעשה סדר במונחים ויאפשר לראות את גבולות הגזרה האפשריים של מפת המושגים באופן המאפשר צמיחה למודעות – הדרך, למסלול, ליעוד, ולמטרה הסופית.
שיח והמחשה של מושגי יסוד: רוח, חומר, גוף, נשמה, העולם הזה, העולם הבא, מסע הנשמה, גלגולים, שחזורים וגורלות, ייעוד ותכלית.

מודעות אישית - כותרות / נושאים:

היכרות ראשונית עם ההבחנות המבדלות – רוח, נפש, נשמה, MIND, כהכנה להתבוננות אישית יומית ברגשות, שינויים ודרכי ההתמודדות איתם, (להלן – המודעות).
היכרות עם טכניקות להשתקת ה- MIND כדרך ליצירת שלווה רגעית, שתתפתח לכדי שלווה ואמונה כוללת בטוב, שזו בעיקר – הרגשה חולפת ומשתנת. מכשולים בדרך למודעות

  • הבחנות מבדלות של המושגים: רוח, חומר, אמונה, דת, (המדע כאמונה מודרנית מאכזבת/לא מספיקה).
  • ההיסטוריה של המודעות: ההיסטוריה של האמונה, הרוח, מאיש המערות ועד האדם הרוחני המחפש תשובות מעבר לקיום יום-יומי.
  • תכלית ההתפתחות האישית: ההתפתחות מרגע הלידה, הילדות והבגרות – התפתחות האני/עני והקשיים הרגשיים שנבנים תוך כדי חיים מודרניים. מציאת הערך העליון בדרך לייעוד האישי.
  • הרגשות והתחושות:- "אניטשה" הכל זמני, הכל חולף, הכל משתנה.
  • האהבה ככוח יוצר: רגש היסוד האנושי שממנו מסתעפים שלל הרגשות. ההבדל בין - אהבה עצמית, זוגית, הורית - אהבת הבורא/בריאה, אהבת האחר.
  • סיום – תובנות ליום-יום: אתגרי היום-יום והדרך לשרוד, לצמוח, לפרוח ולדאוג לפירות הדור הבא.
  • שאלות/תשובות / חידוד מושגים.

המסע למודעות אישית: